ค่าคอมมิชชั่นจากยอดฝาก 3%

ยอดเสียทั้งหมดผู้เล่น

ยอดเสียทั้งหมดของผู้เล่น (2,500,000 บาท หรือมากกว่า)

20%
30%

ยอดเล่นต่อสัปดาห์ของผู้เล่น(ขั้นแรก 2,500,000 บาท)

ยอดเล่นทุกๆ 900,000 บาทหลังจากนั้น

1.2%
0.6%

การคำนวณยอดเล่น:

  1. ยอดเล่นต่อสัปดาห์ = 3,000,000 บาท
  2. ยอดเล่นขั้นแรก (ยอดเล่น 2,500,000 x 1.2%) = 30,000 บาท
  3. ยอดเล่นคงเหลือ (500,000 บาท x 0.6%) = 3,000 บาท

ตัวอย่าง:

  1. 900,000 (ค่าคอมมิชชั่น) + 33,000 (ค่าคอมจากยอดเล่น) + 9,000 (ค่าคอมมิชชั่นจากยอดฝาก)
  2. = 942,000 (ยอดรวมค่าคอมทั้งหมด)
*Above calculation is for explanation purpose. Exact profit will be according to your monthly revenue.

ค่าคอมมิชชั่นเอเจ้นท์:

  1. ค่าคอมมิชชั่น 5% จากยอดกำไรสุทธิพันธมิตร
  2. ตัวอย่าง: เอเจ้นท์ A ทำกำไรได้ 100,000 บาท x 5% (ค่าคอมเอเจ้นท์)​ = 5,000 บาท คือยอดที่เอเจ้นท์จะได้รับจากพันธมิตร